ฉนวนกันความร้อน ลดเสียงสะท้อน ฉนวนฟางทนไฟ                      Green and Fire Retardant Acoustic Insulation.                 Green insulation for your wall and ceiling , create thermal and acoustic.   แผ่นฉนวนจากธรรมชาติที่สามารกันความร้อน กันเสียงและทนไฟ

Green insulation GANFAI  is made from natural and renewable materials (wheat straw and paper pulp) It is fire retardant , insect repellent and also white ant resistant.


Green insulation GANFAI has an R-value of R 5 per inch of thickness. contain no fiberglass, no asbestos and is free from adhesive, formaldehyde and VOC .

 

Green insulation GANFAI comes in sheets that can easily be installed onto a wall or ceiling.

 

Green insulation GANFAI is environmental friendly and also recycleable.
Green insulation GANFAI คือ แผ่นฉนวนกันความร้อน กันเสียง จากเส้นใยธรรมชาติ  100% 

ปลอดใยแก้ว และไม่มีส่วนผสมของยิปซั่ม 

ไม่มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ เราไม่ใช้กาว และปลอดจาก VOC

และได้รับการทดสอบแล้วว่าไม่มีการลุกติดไฟ ไม่ลามไฟ

ปลวกไม่กิน !!!

นวัตกรรมระดับโลกของคนไทย THAILAND

 

 

Visitors: 48,218